JEUGD

Opgroeien in de 21e eeuw stelt jongeren voor nieuwe uitdagingen maar biedt ook nieuwe kansen. Meer dan ooit zijn onze jongeren interactief en met elkaar verbonden. Hun stem moet dan ook gehoord worden binnen de Vlaamse Regering. Elke jongere heeft daarbij recht op gelijkwaardige kansen op een onbezonnen jeugd.  Het belang van het kind zal hierin altijd voorop staan. Het jeugdwerk wordt daarom in de komende legislatuur versterkt en verbreed.

"ELK KIND HEEFT RECHT OP GELIJKWAARDIGE KANSEN EN EEN ONBEZONNEN JEUGD"

 

 

Jong zijn in een steeds meer digitale en internationale wereld stelt veel kinderen en jongeren voor uitdagingen. Nog nooit kwamen kinderen zo vroeg in contact met de brede wereld of waren jongeren zo geconnecteerd met elkaar. De Vlaamse regering wil daarom de stem van de jonge generatie laten weerklinken in haar beleid.

 

Daarbij wil ze meer dan ooit werk maken van een Vlaanderen waar jongeren en kinderen de nodige ruimte krijgen om écht jong te zijn.  In hun school, wijk, stad of gemeente. Waar dan ook: elk kind heeft recht op gelijkwaardige kansen en een onbezonnen jeugd; elk kind heeft ook recht op vrije tijd en vooral kinderen en jongeren mogen experimenteren en fouten maken. Meer dan vroeger vraagt dit inspanningen. Het belang van het kind moet hierin steeds voorop staan.

 

30 jaar na de goedkeuring van het VN-Kinderrechtenverdrag, blijft het verdrag actueler dan ooit: non-discriminatie, het recht op participatie, het belang van het kind en het recht op (over)leven,… Het zijn fundamentele en universele principes en rechten waar vandaag nog steeds zeer streng moet op worden toegezien.

Jong zijn betekent ook initiatief kunnen én mogen nemen. Onze jongeren zijn geëngageerd: kijk maar naar het bloeiende jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. Dat jeugdwerk zal de komende jaren stevige impulsen krijgen en beter ondersteund worden.

 

Het jeugdbeleid is breder dan enkel de jeugdorganisaties. Een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid vraagt samenwerking over beleidsdomeinen heen. Daarom wordt er binnen de Vlaamse regering werk gemaakt van samenwerkingsverbanden om het jeugdwerk te versterken. Met een ambitieus Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat start in 2020 hebben we alvast een krachtig instrument in handen om een geïntegreerd jeugd- en -kinderrechtenbeleid waar te maken.

"WE GEVEN HET BLOEIENDE JEUGDWERK IN VLAANDEREN EN BRUSSEL EEN STEVIGE IMPULS"

 

 

Daarnaast worden er ook stevige bruggen gebouwd met het lokaal bestuur. Zij zijn de motor van jeugdwerkondersteuning. We willen dat alle steden en gemeenten kindvriendelijk zijn en tonen vanuit Vlaanderen het engagement door middel van het label kindvriendelijke steden en gemeenten. Tegen 2022 voorziet de regering een verdubbeling van het aantal steden en gemeenten met dit label.

 

Nog meer dan vroeger zullen jongeren wendbaar moeten zijn. Net daarom wil de regering werk maken van een ambitieus jeugdbeleid. Een beleid dat ik samen met de jongeren wil realiseren. Zo geven we onze Vlaamse en Brusselse jongeren meer kansen en kunnen we hen samen klaarstomen voor morgen.

 

Hun dromen en ambities zullen het kompas vormen het Vlaamse jeugdbeleid.

 

"WE BOUWEN STEVIGE BRUGGEN MET HET LOKAAL JEUGDWERK"

 

 

lees mijn volledige beleidsnota hier.

RECENTE NIEUWSBERICHTEN JEUGD

BENJAMIN DALLE

CONTACTEER

Persvragen:

Tom Demeyer
Woordvoerder Benjamin Dalle
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@vlaanderen.be

Kabinet Benjamin Dalle

Vlaams minister Brussel, Jeugd en Media

kabinet.dalle@vlaanderen.be

Koolstraat 35
1000 Brussel 

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon